SAM 8.1.3.


RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress (IV ceturksnis).


Lasīt vairāk

8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 2017.gada 1.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu


Lasīt vairāk

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos


Projekta mērķis ir: Palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs


Lasīt vairāk

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums uzsāk projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".


Lasīt vairāk

ES fondu mācības pieaugušajiem


Nāc mācīties Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā!


Lasīt vairāk

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Projekta īstenotājs - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)


Lasīt vairāk

SAM 8.1.3.


RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress (III ceturksnis).


Lasīt vairāk

SAM 8.1.3.


RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress (II ceturksnis)


Lasīt vairāk

SAM 8.1.3.


RMMT uzsāk projekta “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu


Lasīt vairāk

ERASMUS+ KA2 projekta „APPROACH” dalībnieku tikšanās Budapeštā


RMMT Interjera dizaina specialitātes audzēkņi pedagogu Andras Ulmes un Ērika Sļusara vadībā piedalās ERASMUS+ KA2 projektā „Applicable Representation of City Centres with Heritage Importance” (APPROACH).


Lasīt vairāk