Projekts nr. 8.4.1.“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā

 

Projekta ietvaros strādājošie no 25 gadu vecuma, neatkarīgi no izglītības līmeņa un priekšzināšanām 2018.gada 22.janvārī uzsāka mācības neformālās izglītības programmās:

 

1. Telpu noformēšana un interjers- 11 izglītojamie;

2. Mēbeļu restaurēšana- 8 izglītojamie;

3. Dekoratīvo metāla izstrādājumu izgatavošana- 6 izglītojamie.

 

Mācības notiek divas reizes nedēļā- no 16.30 – 20.30

Apgūstamo programmu apjoms- 120 stundas.

Plānotais apmācību noslēgums- 2018.gada 20.aprīlī.