Metālmākslas izstrādājumu modelētājs

12345

 

 

 

Metālmākslas izstrādājumu modelētājs ir radošs speciālists, kurš projektē, izstrādā darba skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo un apstrādā materiālus. Patstāvīgi spēj īstenot ieceres, izgatavot vēsturiska stila, mākslinieka, dizainera un tehnoloģiskām prasībām atbilstošus izstrādājumus. Spēj strādāt individuāli un sadarbojoties ar citiem speciālistiem.

Galvenās profesionālās zināšanas un prasmes:

- pazīst metālus un dārgmetālus, prot tos apstrādāt;

- pazīst dārgakmeņus, rotakmeņus un prot tos iestrādāt;

- prot izgatavot modeļus, formas, prot liet metālu;

- pārzina vēsturiskā stila ornamentus, prot izkalt tos metālā;

- pārzina metālapstrādes darbagaldus, prot virpot, metināt, izgatavot dekoratīvās mehānikas elementus;

- pārzina visus lodēšanas veidus un prot lodēt krāsainos metālus, izgatavot etnogrāfiskās rotas un modernās mākslas  priekšmetus, spiežot, cizelējot, gravējot;

- prot izgatavot darba rasējumus;

- prot sastādīt darba tāmi un veikt tajā nepieciešamās izmaiņas, kuras prasa darba process;

- spēj prezentēt un demonstrēt savu darbu.

 
Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.