Mēbeļu galdnieks

12345

 

Mēbeļu galdnieks – Kvalificēts speciālists, kurš strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumos. Izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, kā arī veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus. Patstāvīgi spēj īstenot ieceres, izgatavot vēsturiska stila, mākslinieka, dizainera un tehnoloģiskām prasībām atbilstošus izstrādājumus. Spēj strādāt individuāli un sadarbojoties ar citiem speciālistiem.


- prot darboties ar rokas griezējinstrumentiem un mērinstrumentiem;


- prot izgatavot vienkāršas konstrukcijas korpusa mēbeles;


- prot tapsēt un izgatavot masīvkoka un kompozītmateriālu mēbeles;


- prot precīzi veikt uzmērījumus un izstrādāt skices atbilstoši pasūtītāja;


- Izvēlēties atbilstošo koksnes materiālu un pareizi to apstrādāt;


- prot izgatavot un restaurēt liektu un līmētu, masīvkoka un kompozītmateriālu mēbeles;


- spēj strādāt individuāli vai komandā, izkopjot savu individualitāti;


- prot sastādīt darba tāmi un veikt tajā nepieciešamās izmaiņas, kuras prasa darba process;


- spēj prezentēt un demonstrēt savu darbu.

 


Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.