RAV 2014/9 Videonovērošanas, ugunsdrošo durvju un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu uzstādīšana Rīgas Amatniecības vidusskolā


Identifikācijas numurs: RAV 2014/9  Iepirkuma priekšmets: „Videonovērošanas, ugunsdrošo durvju un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu uzstādīšana Rīgas Amatniecības vidusskolā”


Lasīt vairāk

RAV 2014/8 „Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Amatniecības vidusskolas ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ēku energoefektivitātes pārskatu sagatavošana”


Identifikācijas numurs: RAV 2014/8  Iepirkuma priekšmets:„Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Amatniecības vidusskolas ēkās” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ēku energoefektivitātes pārskatu sagatavošana”


Lasīt vairāk

RAV 2014/7 ēku uzturēšana Rīgas Amatniecības vidusskolā


Identifikācijas numurs: RAV 2014/7 Iepirkuma priekšmets: ēku uzturēšana Rīgas Amatniecības vidusskolā


Lasīt vairāk

RAV 2014/6 Aparatūras skapja un galda piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/6Iepirkuma priekšmets: aparatūras skapja un galda piegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām.  


Lasīt vairāk

RAV 2014/5 Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo kokskaidu un kokšķiedru un plātņu izstrādājumu iegāde


Identifikācijas numurs: RAV 2014/5 Iepirkuma priekšmets: Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo kokskaidu un kokšķiedru un plātņu izstrādājumu iegāde


Lasīt vairāk

RAV 2014/4 Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo saplākšņu iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas


Identifikācijas numurs: RAV 2014/4 Iepirkuma priekšmets: mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo saplākšņu iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas kokapstrādes darbnīcām.


Lasīt vairāk

RAV 2014/3 Metālprodukcijas iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/3 Iepirkuma priekšmets: metālprodukcijas iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Lasīt vairāk

RAV 2014/2 Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo cēlkoku materiālu un ķīmiskās produkcijas iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas kokapstrādes darbnīcām.


Identifikācijas numurs: RAV 2014/2 Iepirkuma priekšmets: mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo cēlkoku materiālu un ķīmiskās produkcijas iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas kokapstrādes darbnīcām.


Lasīt vairāk

RAV 2014/1 Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo saplākšņu un plātņu materiālu iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas kokapstrādes darbnīcām


Identifikācijas numurs: RAV 2014/1 Iepirkuma priekšmets: mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo saplākšņu un plātņu materiālu iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas kokapstrādes darbnīcām.


Lasīt vairāk

RAV 2013/11 metālprodukcijas iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Identifikācijas numurs: RAV 2013/11 Iepirkuma priekšmets: metālprodukcijas iegāde Rīgas Amatniecības vidusskolas vajadzībām


Lasīt vairāk