Identifikācijas numurs: RMMT 2018/4
Iepirkuma priekšmets: Rīga Mākslas un mediju tehnikuma saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanas pasākumu veikšana (atkārtots iepirkums)
Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit!
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 09.maijam, plkst. 10.00.
Kontaktpersona: skatīt iepirkuma nolikumu.