Identifikācijas numurs: RAV 2013/9
Iepirkuma priekšmets: Rīgas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas apsardzes pakalpojumi
Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 10. daļas kārtībā (nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu)
Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
Kopējā iepirkuma summa (LVL): ne vairāk kā 29 999,99 LVL bez PVN.
Līguma izpildes termiņš: 2014.g. 31. decembris vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2013.g. 15. novembris pulkst. 10.00.
Kontaktpersonas:
A.Lamberts (iepirkuma procedūra) – tālr. 25939022;
D.Ābeltiņa (tehniskā specifikācija) – tālr. 20008906.
Uzvarētājs:   līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA ,,SHERIFF SECURITY’’(reģ.Nr.40103306254).
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit!
Līguma slēgšanas datums:
Līguma summa (LVL):
Līgumu  skatīt šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 25939022.