Identifikācijas numurs: RMMT 2018/2

Iepirkuma priekšmets: Foto tehnikas un papildaprīkojuma iegāde.

Iepirkuma dokumentāciju  skatīt šeit!

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 14. februārim, plkst. 10.00.

Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.

Iepirkuma rezultāti

Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB SERVISS",

reģ. Nr. 40003099113, piedāvātā līgumcena 14 219,98 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Ziņojumu par iepirkuma gaitu: skatīt šeit

Līguma slēgšanas datums: 2018.gada 21.februāris
Līguma summa (EUR):
līdz brīdim, kad kopējā Preču summa sasniedz EUR 25000,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21 % apmērā.
Noslēgtais līguma teksts:
pieejams šeit