Identifikācijas numurs: RMMT 2018/1

Iepirkuma priekšmets: Būvmateriālu un saimniecības preču iegāde Rīgas 

Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām.

Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit!

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 17.janvārim, plkst. 

10.00.

Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.

Iepirkuma rezultāti
Uzvarētājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRŪZA", Reģ. Nr. 50003248661.
Ziņojumu par iepirkuma gaitu:
skatīt šeit

Līguma slēgšanas datums: 2017.gada 26.janvāris

Līguma summa (EUR): 41 999,99

Noslēgtais līguma teksts: pieejams šeit