Identifikācijas numurs: RMMT 2017/8

Iepirkuma priekšmets: Kokskaidu granulu piegāde Rīgas Mākslas un mediju
tehnikumam.
Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit!
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.g. 25.oktobrim, plkst. 10.00.
Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.
Iepirkuma rezultāti
Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS OGLES", reģ. Nr. 40103420992
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu: pieejams šeit
Līguma slēgšanas datums:
Līguma summa (EUR):
Noslēgtais līguma teksts: pieejams šeit

Vienošanās pie līguma: skatīt šeit