Identifikācijas numurs: RMMT 2017/7

Iepirkuma priekšmets: Datoru nomas pakalpojumi Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!
Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).
Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 41 999,00 EUR bez PVN.
Līguma izpildes termiņš: 36 mēneši no līguma parakstīšanas dienas
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017.g. 5.jūlijs pulkst. 10.00.
Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.
Uzvarētājs: Akciju sabiedrība "CAPITAL", reģ. Nr. 40003088497, piedāvātā līgumcena 41 990,76 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.
Līguma slēgšanas datums: 2017.gada 28. jūlijs

Līguma summa (EUR): 41 990,76 EUR

Līgumu skatīt šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr., 25939022.