Identifikācijas numurs: RMMT 2017/6

Iepirkuma priekšmets: dabasgāzes piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).

Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 41 999,00 EUR bez PVN.

Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017.g. 6.jūnijs pulkst. 10.00.

Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu. 

Uzvarētājs: Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģ. Nr. 40003000642, piedāvātā līgumcena par 1 (vienu) kWh, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli – 0,01921 EUR.

Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.                                                                                           Līguma slēgšanas datums: 2017.gada 26.jūnijs

Līguma summa (EUR): līdz 41 999,00 EUR bez PVN.

Līgumu skatīt šeit.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr., 25939022.