Identifikācijas numurs: RMMT 2017/5
Iepirkuma priekšmets: datortehnikas piederumu piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit!
Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).
Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 20 000,00 EUR bez PVN.
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017.g. 10.marts pulkst. 10.00.
Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu. 
Uzvarētājs: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS ,,Capital’’ reģ. Nr.40003088497

Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.

Līguma slēgšanas datums: 31.03.2017.
Līguma summa (EUR): 20 000,00 bez PVN.
Līgumu skatīt šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 67427223, 25939022.