Identifikācijas numurs: RMMT 2017/4
Iepirkuma priekšmets: datortehnikas piederumu piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!
Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).
Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 20 000,00 EUR bez PVN.
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017.g. 28. februāris pulkst. 10.00.
Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.

Iepirkums pārtraukts!!!
Uzvarētājs:
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.                                                                                                            
Līguma slēgšanas datums:
Līguma summa (EUR):.
Līgumu skatīt
šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
A.Lamberts, tālr. 67427223, 25939022.