Identifikācijas numurs: RMMT 2017/3
Iepirkuma priekšmets: juridisko pakalpojumu sniegšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā.
Iepirkuma metode: Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!
Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).
Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 41 999,00 EUR bez PVN.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017.g. 31. janvāris pulkst. 10.00.
Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.
Uzvarētājs: SIA "Legend 25", reģ. Nr. 51203055521.
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.                                                                                                             
Līguma slēgšanas datums: 07.02.2017.

Līguma summa (EUR): 1266,35 EUR/mēn. bez PVN.

Līgumu skatīt šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 67427223, 25939022.