Identifikācijas numurs: RMMT 2017/2

Iepirkuma priekšmets: aprīkojuma, instrumentu un darba apģērba piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma darbnīcu vajadzībām un saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!

Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).

Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 41 999,00 EUR bez PVN.

Līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) gadi vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2017.g. 31. janvāris plkst. 10.00.

Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu. 

Uzvarētājs: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA ,,STOLLER’’ (reģ. Nr.40003226944)

Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.

Līguma slēgšanas datums: 31.01.2017.

Līguma summa (EUR): līdz 41 999,00 EUR bez PVN.

Līgumu skatīt šeit.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 67427223, 25939022.