Identifikācijas numurs: RAV 2013/7

Iepirkuma priekšmets: zāģmateriālu piegāde mācību darba vajadzībām

Iepirkuma nolikumu: skatīt šeit!

Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Kopējā iepirkuma summa (LVL): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 19 500 LVL bez PVN.

Līguma izpildes termiņš: 2013.g. 31. decembris

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2013.g. 21. oktobris pulkst. 10.00.

Kontaktpersonas:

A.Lamberts (iepirkuma procedūra) – tālr.67427223, 25939022;
A.Verza (tehniskā specifikācija) – tālr. 67427223, 20008908.

Uzvarētājs: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA ,,STILLS’’ (reģ.Nr.50003466531).

Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit!

Līguma slēgšanas datums: 04.11.2013.g.

Līgumu  skatīt šeit!

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 67427223, 25939022.