Arhīvā atrodami Rīgas Amatniecības vidusskolas iepirkumi līdz 2013. gada 1. septembrim.