Identifikācijas numurs: RMMT 2016/5
Iepirkuma priekšmets: zāģmateriālu piegāde mācību darba vajadzībām.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!
Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).
Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 41 999,99 EUR bez PVN.
Līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) gadi vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2016.g. 12. septembris plkst. 10.00
Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.
Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STILLS", reģ. Nr. 50003466531
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.

Līguma slēgšanas datums: 15.09.2016
Līguma summa (EUR): 3010,00 bez PVN.
Līgumu skatīt šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 67427223, 25939022.