Identifikācijas numurs: RAV 2016/2
Iepirkuma priekšmets: tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un instrumentu piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit!
Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skat. nolikumu).
Kopējā iepirkuma summa (EUR): pēc faktiskā apjoma, bet ne vairāk kā 41 999,99 EUR bez PVN.
Līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) gadi vai līdz maksimālās līguma summas sasniegšanai.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2016.g. 11. aprīlis pulkst. 10.00.
Kontaktpersonas: skatīt iepirkuma nolikumu.
Uzvarētājs: SIA "STOLLER" Reģ. Nr. 40003226944
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit.

Līguma slēgšanas datums:. 18.02.2016
Līguma summa (EUR):
Līgumu skatīt šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 67427223, 25939022.