Identifikācijas numurs: RAV 2015/9/ESF-2
Iepirkuma priekšmets: mācību prakses nodrošināšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņiem.

Uzvarētāji: SIA ,,ARCHIA’’, reģ. Nr.40003568531,
            Nodibinājums ,,Multilaboratory.eu’’, reģ. Nr.40008236510,
            SIA,,Do It’’, reģ. Nr.40003733207,
            Bērzpils vidusskola, reģ. Nr.90009115622
Ziņojumu par iepirkuma procedūras gaitu skatīt šeit. 
Līgumu slēgšanas datums:   04.01.2016.g.
Līgumu summa EUR: 2686,40 bez PVN.
Līgumus skatīt šeit.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: A.Lamberts, tālr. 25939022.