Skola

 

Esam tikpat jauni, cik mūsu audzēkņi!


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums atrodas Rīgas rietumu pusē, tādēļ, pūšot valdošajiem rietumu vējiem, mums izdevies noturēties augstā profesionālā līmenī, piesaistīt zinošus un strādāt gribošus pedagogus, veicināt savu audzēkņu radošu un pozitīvu attieksmi pret dzīvi, nodrošināt viņiem veiksmīgu startu savas karjeras veidošanā.
Absolventu vidū nav bezdarbnieku, jaunieši tiek pieprasīti darba tirgū, puse no tehnikuma beidzējiem ik gadus turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs.
Tehnikums praktizējas vājdzirdīgo jauniešu apmācībā. Audzēkņi ar speciālām vajadzībām mācās visās tehnikuma nodaļās, sekmīgi integrējoties mācību grupās.
Tehnikumā ir dienesta viesnīca, sporta komplekss, pasākumu organizācijas telpas, šeit darbojas koris, teātra studija, kā arī sekmīgi darbojas audzēkņu līdzpārvalde.
Tehnikuma audzēkņiem nodrošinām iespējas iesaistīties starptautiskajos projektos – Leonardo da Vinci, Socrates Comenius u.c., pēc absolvēšanas labākie audzēkņi saņem starptautisko International Education Society sertifikātu.


Tehnikums piedāvā apgūt profesionālo vidējo izglītību (pēc 9.klases mācību ilgums 4 gadi un pēc 12.klases - 2 gadi) akreditētās izglītības programmās:

 

MEDIJU MĀKSLAS NODAĻA
Mājas lapu dizains / Multimediju dizaina speciālists
Animācija / Multimediju dizaina speciālists
Vizuālās saziņas līdzekļu māksla / Video operators
Foto dizains / Foto dizaina speciālists

 


 
VIDES DIZAINA NODAĻA
Reklāmas dizains / Vizuālās reklāmas dizaina speciālists
Interjera dizains / Interjera dizaina speciālists
Vides dizains / Tēlniecības objektu dizaina speciālists
Vides dizains / Vides dizaina speciālists


 

KOKA MĀKSLAS UN METĀLMĀKSLAS NODAĻA
Koka mākslinieciskā apstrāde / Stila mēbeļu modelētājs
Metāla mākslinieciskā apstrāde / Metālmākslas izstrādājumu modelētājs

Būvdarbi / Apdares darbu tehniķis 

Koka izstrādājumu izgatavošana / Mēbeļu galdnieks

 

 

TEKSTILMĀKSLAS UN APĢĒRBU DIZAINA NODAĻA

Apģērbu dizains / Apģērbu dizaina speciālists
Tekstilizstrādājumu dizains (digitālais tekstils) / Tekstilmateriālu dizainera asistents

 

 

 

VIDUSSKOLAS GRUPAS
Reklāmas dizains / Vizuālās reklāmas dizaina speciālists
Interjera dizains / Interjera dizaina speciālists
Apģērbu dizains / Apģērbu dizaina speciālists

 


 

RMMT veic arī Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu

 

 

Pašvērtējuma ziņojumu par 2019. gadu skatīt šeit!