Mācību materiāli

 

Foto/video kameru stabilizatori - skatīt šeit

Asuma dziļums fotogrāfijā skatīt - šeit

Animācijas pamatprincipi skatīt - šeit

Mācību uzdevumi - Telpiskā maketēšana skatīt šeit

Arhitektūras pamati - skatīt šeit

Interjera dizaina pamati - skatīt šeit

Krāsu mācība - skatīt šeit

Telpiskā maketēšana - skatīt šeit

Angļu valoda - skatīt šeit

Ekonomika - skatīt šeit

Matemātika - skatīt šeit

Ķīmija - skatīt šeit

Informātika - skatīt šeit

Latviešu valoda - skatīt šeit

Vēsture

    Latvijas vēsture. Jaunākie laiki 1945 - 2018 skatīt šeit

    Latvijas vēsture. Jaunie laiki. 1561 – 1918 skatīt šeit

    Latvijas vēsture. Jaunākie laiki 1920 - 1945 skatīt šeit

    Latvijas vēsture. Aizvēsture. skatīt šeit

    Latvijas vēsture. Jaunie laiki (turpinājums) 1914. – 1918. Jaunākie laiki Pirmais pasaules karš skatīt šeit

    Latvijas vēsture. Viduslaiki. Latvija 13. – 16. gadsimtā skatīt šeit


Sabiedrības un cilvēka drošība
     Antropogēnas darbības ietekme skatīt šeit

     Arodizglītība vides aspekti skatīt šeit

     Dabas resursi un to izmantošana skatīt šeit

     Ekoloģijas pamatprincipi skatīt šeit

     Uztura piesārņojums skatīt šeit

     Vides aizsardzības globālās problēmas skatīt šeit

 •    Civilā aizsardzība šeit