Iekšējie noteikumi ārkārtas situācijas laikā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra nodaļa izstrādā savām mācību grupām individuālo mācību grafiku, sekojot līdzi aktuālajai situācijai.  

Par izmaiņām pedagogi, grupu audzinātāji un audzēkņi tiek informēti MYKOOB.

Aicinām sekot līdzi grafikam, jo stundu saraksta var mainīties katru dienu. 

 

 

Iekšējie kārtības noteikumi par mācību procesa organizēšanu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Papildus jautājumu gadījumā zvanīt Gintai Rukmanei - tālr. 29898080