Iekšējie noteikumi Covid - 19 laikā

 

 

 

Tikai kopīgiem spēkiem mēs jauno mācību gadu varam aizvadīt droši un bez starpgadījumiem. Aicinām Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņus, viņu vecākus, aizbildņus un skolotājus iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem Covid-19 laikā. 

 

 

Kārtība par mācību procesa organizēšanu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā