Reģistrācija, dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumi.

 

 

No 2020. gada 17. jūnija līdz 3. jūlijam darba dienās no pl.10.00 - 15.00

 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā notiks reflektantu reģistrācija, dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījuma organizācija. 

 

  Reflektantiem (nepilngadīgajiem reflektantiem – viņu vecākiem /aizbildņiem)  pirms ierašanās RMMT jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas pieejama ŠEIT (ja tas nav iespējams, varēs aizpildīt arī uz vietas).

 

Ierodoties RMMT (nepilngadīgajiem reflektantiem – kopā ar vecākiem/aizbildņiem),  jāiesniedz:

- aizpildītā veidlapa, 

- pamatskolas beigšanas dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu), šī gada vidusskolu beidzēji dokumentu kopiju iesniedz pēc tā saņemšanas.

- medicīnas izziņa – u27 veidlapa,

- 2 fotogrāfijas (3x4 cm),

un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

 

  Dokumentu iesniegšanas dienā reflektants kārto komplekso iestājpārbaudījumu (Grafisks uzdevums uz A4 vatmaņa lapas, kas iekļauj līnijas, laukumus, burtus, formu un teksta stilizācijas. Risinājumi var būt gan monohromi, gan polihromi), pārbaudījuma ilgums – 2 stundas. 

 

Uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem: zīmulis, dzēšgumija, tušas pildspalva vai rapidogrāfs, A4 formāta rasēšanas papīrs, lineāls, krāsainie zīmuļi vai flomasteri.

 

  Pēc pārbaudījuma nokārtošanas reflektants tiks uzaicināts uz attālinātu motivācijas sarunu kādā no interneta platformām (tēma – izglītības programmas un mācību iestādes izvēle, motivācija, iepriekšējā pieredze, jautājumi par izvēlēto profesiju, nākotnes nodomi).

  Specialitātes “Apdares darbu tehniķis” reflektanti pēc dokumentu iesniegšanas tiks uzaicināti tikai uz motivētu sarunu.

 

Lūgums visiem ievērot:

  Veselības ministrijas 12.05 2020 ieteikumus Nr. IeNA/8 “Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

  Vecākiem ievērot Izglītības likuma 58.panta 4) – informēt izglītības iestādes vadību par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā.

 

https://likumi.lv/ta/id/314641-ieteikumi-covid-19-infekcijas-profilaksei