8.maijs – RMMT jaunieši izvēlēsies!

12345

 

 

 

 

   RMMT ir kļuvis par projekta “Digitālās Eiroparlamenta pirmsvēlēšanu – pilotprojekts Latvijas skolās” dalībnieku. Šo projektu organizē Sabiedrības līdzdalības platformas ManaBalss.lv Nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības fonds”, sadarbībā ar Ziemeļu Ministru Padomes biroju Latvijā. Kopumā projekta piedalās tikai 6 mācību iestādes – četras vispārizglītojošās Rīgas vidusskolas, PIKC “Ogres tehnikums” un mūsu Rīgas Mākslas un mediju tehnikums.


   Projekta mērķis ir aktivizēt 16 – 17 gadīgus jauniešus sabiedrības sociālās un politiskās dzīves jautājumu risināšanā , tai skaitā paust savu viedokli gaidāmo Eiropas parlamenta vēlēšanu sakarā. Lai būtu iespēja balsot par katra paša izvēlēto partiju, kura pieteikusi savus kandidātus darbam Eiropas parlamentā, Sabiedrības līdzdalības fonds veido īpašu balsošanas platformu www.lemejs.lv, kuru izmantojot 8.maijā notiks projekta ietvaros paredzētais balsojums arī mūsu skolā. Vēlāk šo platformu audzēkņi varēs izmantot arī cita veidu un vajadzību balsojumiem, kas saistīti ar grupas vai skolas viedokļu apkopošanu.


   Lai projektā iesaistītajiem dalībniekiem būtu lielāka skaidrība par šādām aktivitātēm Eiropā,  3. un 4. aprīlī – MA 11 audzēkne Maija Marija Ozola, skolotāja Rita Reliņa kopā ar  pārējiem projekta  dalībniekiem ieradās Helsinkos (Somija). Mums bija iespēja apmeklēt  Somijas Nacionālo jaunatnes konsīliju (The National Youth Council of Finland). Tur tika skaidrots, kā Somijā tiek veidota jauniešu sabiedriskās un politiskās aktivitātes, kā arī šīs organizācijas nozīmīgumu visu Somijas jauniešu organizāciju darbības atbalstīšanai un lobēšanai valsts augstākajā līmenī (valdībā, ministrijās utt.).


   Notika tikšanās Somijas Tieslietu ministrijā, kurā tika gūts priekšstats par Somijas valdības atbalstu jauniešu izglītībai demokrātijas, sociālo un politisko aktivitāšu jomā, kā arī lielo finansiālo atbalstu šīs jomas projektu realizēšanai. Ciemojāmies arī kādā Helsinku mikrorajona vidusskola, kurā bija iespēja vērot jauniešu piedalīšanos kārtējā politiskajā aktivitātē. Viņi tobrīd veica pirmsvēlēšanas saistībā ar 14. aprīlī notikušajām Somijas parlamenta vēlēšanām. Visā valstī apkopotie  16, 17 gadīgo jauniešu balsojuma rezultāti tiks izmantoti kā nākotnes pamats dažādu politisko aktivitāšu veidošanai jau legālajās vēlēšanās ievēlētajām partijām.


   Eiropas parlamenta Somijas pārstāvniecībā, kur bija tikšanās ar Somijas Eiroparlamenta darba koordinatoriem, kā arī Eiropas jauniešu parlamenta dalībniekiem – guvām priekšstatu par lielo sabiedrības aktivitāti dažādu svarīgu jautājumu risināšanā un arī jauniešu formālo un neformālo izglītošanu sabiedrisko aktivitāšu jomā, kurā lielu ieguldījumu gan resursos, gan finansējumā sniedz tieši Somijas valdība.
Kopumā piedalīšanās šajos pasākumos veicināja izpratni par iespējām kā darboties ar mūsu skolas audzēkņiem projekta ietvaros, organizējot digitālās Eiroparlamenta vēlēšanas skolā, gan arī par jauniešu aktivitātes iniciēšanu un atbalstu ikdienā - viņiem pašiem svarīgos jautājumos.

   Mūsu skolā ir uzsāktas audzināšanas stundas, kurās iepazīstamies ar Latvijas kandidātiem (partijām), kas sevi pieteikušas Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šādas stundas notika 1. un 2. kursu audzēkņiem (16 un 17 gadīgiem), lai 8. maijā savos mobilajos telefonos katrs varētu izdarīt savu izvēli, balsojot par konkrēto partiju.


Visi pilngadīgie audzēkņi un pedagogi tiek aicināti piedalīties īstajās vēlēšanās 25.maijā!
Eiropas parlamenta lēmumi ietekmē mūs katru! 

Vēlē par tiem, kuri pārstāv Tavas idejas.