Jaunumi bibliotēkā

1

 

 

 

Grāmatas nav sarakstītas, lai tām ticētu, bet gan lai tajās vēstītais tiktu pakļauts prāta pārbaudei. Lasot kādu grāmatu, mums nav jājautā, ko tā saka, bet ko tā gribējusi pateikt.


Umberto Eko, “Rozes vārds” (2, 385. lpp.)


Mūsu bibliotēka atkal ir papildinājusi savus plauktus ar interesantām un izglītojošām grāmatām, tāpēc pasteidzies, jo iespējams, tieši kāda no šīm grāmatām šobrīd var noderēt mācībās.

 

Ar jauno grāmatu klāstu vari iepazīties šeit .

 
Lai katra grāmata tev ir kā palīgs mācībās un izaugsmē, tāpēc nāc droši uz tehnikuma bibliotēku un iepazīsties ar šeit pieejamo literatūru!