Garšīgais mēģinājums

12345

 

 

Mūsu korim ir īpaša tradīcija. Katrs korists mājās cep neparastas un gardas piparkūkas, kas atspoguļo kādu dziesmu. Gada pirmajā mēģinājumā kora dalībnieki cenšas atminēt, kura dziesma ir ‘’izcepta’’. Tad, kad  dziesma ir atminēta, tad visi kopā šo dziesmu dzied! Skaties bildes! Uzmini, kurai piparkūkai atbilsts šī dziesma! Mēģini izdziedāt arī TU!

 

‘’Mežā būdiņu celšu’’; ‘’Ak, trīnīt, manu sirdspuķīt’’; ‘’Ziedi, ziedi rudzu vārpa’’; ‘’Karameles’’;‘’Dziesma ar ko Tu sācies’’; ‘’Velc pelīte saldu miegu’’; ‘’Zaķēns mežā ezi sauc’’; ‘’Bēdu manu lielu bēdu’’; ‘’Es atnācu uguntiņu’’; ‘’Galdiņam četri stūri’’; „Kumeliņi, kumeliņi”

 

 

Kristena O11