Rokraksts mākslā, dizainā un fotogrāfijā

 

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2020. gada 21. februārī notika vieslekcija Sandija Ruļuka vadībā.


  Sandijs Ruļuks ir grafikas dizainers, mājaslapu veidošanas aplikāciju berta.me un Froont izveidotājs. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu, bet zināšanas papildinājis arī Londonas St. Martin’s koledžā. Ruļuks šobrīd aktīvi darbojas kā fotogrāfs un grafiskais dizaineris, kā arī ir pasniedzējs Latvijas Mākslas akadēmijā.


  Vieslekcijas tēma: “Kā, veidojas rokraksts mākslā, dizainā un fotogrāfijā.” Saturiski tēma ir par ierobežojumiem un sistēmām, kā tās darbojas glezniecībā, fotogrāfijā, arhitektūrā, modē un ilustrācijā, lai iedotu kontekstu kā atpazīt un radīt 'konceptus'.


  Vieslekcijas mērķis uzaicinot klātienē nozares speciālistu, informēt audzēkņus par nozares specifiku un aktuālajām tendencēm. Kursam pielāgotā izglītojošā meistarklase un praktiskais uzdevums katram audzēknim palīdzēja ieviest sistemātisku pieeju diplomdarbam.

 

 

 

 

 

 

 

Meistarklase fotosalonā

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2020. gada 7. februārī, norisinājās pasākums „Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā”

  Mūsu tehnikuma Vides dizaina nodaļas speciālisti no trešā kursa devās uz SIA “RETROFOTO RĪGA”. Meistardarbnīcas laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par fotografēšanas darba specifiku fotosalonā. Jaunieši tika iepazīstināti ar konkrētas vides dizaina noformēšanu, veidojot 20.gadsimta sākuma instalācijas, kā arī piemeklējot attiecīgā laikmeta tērpus un atribūtus teatralizētai foto sesijai.


  Meistarklases guru vadībā tiks izskaidrota gaismas-ēnas specifiskā nozīme veidojot gan individuālos, gan grupu fotouzņēmumus. Fotosalonā bija iespēja aplūkot un izvērtēt dažāda veida un stila fotogrāfijas 20.gadsimtam raksturīgajā “sēpijas” tonī.  Darba gaitā jaunieši pārliecinājās, cik būtiska ir komunikācijas prasmes, strādājot ar katru klientu, kā arī grupu kopumā. Pēc pasākuma jauniešiem bija iespēja saņemt savas personīgās un grupas foto digitālajā variantā.

 

 

 

Meistarklase pie Jevgenija Načisa

 

 

 

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2019. gada 1. un 2. aprīlī mūsu tehnikumā viesojās nozares speciālists, skaņu režisors Jevgenijs Načiss, lai gan teorētiski, gan praktiski iepazīstinātu RMMT audzēkņus ar skaņas ierakstīšanas tehniskajiem nosacījumiem filmu uzņemšanas laukumā, kā arī to pēc-apstrādes iespējām filmas montāžas procesā.

 

  Skaņu režisors iepazīstināja audzēkņus ar skaņu režisora profesijas specifiku pielāgotu kino industrijai, aprakstot tā prasmes strādāt ar skaņas ierakstu un apskaņošanas tehnoloģijām, skaņas ierakstu veikšanu, skaņas partitūras veidošanu, skaņas ieraksta pēcapstrādi, telpu akustisko parametru mērījumus, ekspertīzi par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju pielietojumiem.

 

  Pirmā lekcijas daļā skaņu režisors sniedza teorētiski izzinošu lekciju, savukārt otrajā daļā iepazīstināja audzēkņus ar skaņu ierakstīšanas aparatūru un sniedza pamatprasmes to izmantošanā.
Pēc lekcijas un praktiskajām apmācībām audzēkņiem bija iespēja pārrunāt savus projektus un konsultēties par skaņas jautājumiem filmu uzņemšanas sakarā. Īpaši saistoši un noderīgi tas bija 4. kursa operatoriem, kas varēja konsultēties par skaņas jautājumiem saistībā ar savu kvalifikācijas darbu tapšanu.


  Kā nozīmīgs vieslektora J. Načisa prasmju demonstrējums norisinājās praktiski piedaloties studenta Arta Pārupa īsfilmas "Dina" uzņemšanas procesā. To atspoguļo pievienotās fotogrāfijas no filmu uzņemšanas laukuma.

FOTO: Veronika Prohore

Meistarklase pie Sandras Pallo

 

 

 

  Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros VV21, VI21, VR21, VR22 grupām norisinājās meistarklase Sandras Pallo vadībā, kuras laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par sevis, kā darbinieka pozicionēšanu un to, kas ir galvenās prasības attiecībā pret darbinieku.


  Prezentācijas laikā lektore iepazīstināja jauniešus ar specifiku darba tirgū, liekot uzsvaru uz to, kam jāpievērš vērība jaunajam darba ņēmējam, stājoties darba attiecībās. Tika runāts par to kādas varētu būt izvirzītās darba devēja prasības, kā arī aktualitātes mūsdienās.


  Kā viens no būtiskākajiem aspektiem darba meklēšanā un pozitīva rezultāta saņemšanā ir jaunā darbinieka personības tēls, kuru raksturo gan stāja, gan valoda, gan žesti. Ar dažādu piemēru palīdzību tika izskaidrota savstarpējo attiecību veidošanas nozīme darba meklēšanas procesā. Tika izskaidrota pareizākā pieeja darba meklēšanas stratēģijai un CV rakstīšanas veids. Meistarklases laikā jaunieši varēja pielietot vairākus darba intervijas veidus, kā arī iesaistīties lomu spēlē “Darba intervija”.


  Pēc meistarklases audzēkņiem bija iespēja pārrunāt aktuālākos jautājumus, kas attiecas uz personīgo pieredzi darba meklēšanas jautājumos.

Ekskursija uz Melngalvja namu

 

 

 

  2019. gada 26.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros MO11, MO12, MA11, MA12 devās uz meistarklasi Melngalvju namā


  Meistarklases laikā audzēkņi iepazinās ar Melngalvju nama vēsturi jau no 1334. gada, kad ēka vēsturiski pieminēta pirmo reizi. Dzirdēja Melngalvju brālības leģendas un vēsturē pieminētos faktus sakarā ar šo namu. Anitas Bodrovas vadībā tika analizēts Melngalvju nama vēsturiskās paliekas no Hanzas pilsētu gotiskā un Ziemeļeiropas manierisma stiliem. Jaunieši apguva galvenās šo stilu iezīmes redzot, kā šie stili tiek saglabāti, ejot līdzi laikam.


  Jaunieši tika iepazīstināti ar projekta analīzi un izmantojamo materiālu dažādību lielu un grandiozu projektu izpildei. Daudz informācijas tika iegūtas par ēku rekonstrukciju un pārbūvi, kā arī pielietotajām tehnikām fasādes un skulptūru  izgatavošanā.