Mācību ekskursija

12345

 

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu tehnikuma MF21, MF22 un MO21 grupu audzēkņiem notika mācību ekskursija.

22. februārī Rīgas Mākslas un mediju tehnikums devās mācību braucienā iepazīt vēsturiskās Pirmā pasaules kara vietas un iepazīt stāstus par Aleksandra Čaka un Aleksandra Grīna darbiem “Dvēseļu putenis” un “Mūžības skartie”. Pasākumā piedalījās arī Latvijas Televīzijas operators Alvis Balodis, no kura jaunieši varēja “smelties” pieredzi. Mediju nodaļas foto un video operatori varēja izjust ziemas apstākļus un izbaudīt māksliniecisko un vēsturisko Ziemassvētku kauju muzeja piedāvāto ekspozīciju. Neiztrūka radoša gara, mācību procesa, vēstures, filmēšanas, fotografēšanas, gardas zupas un ugunskura mirkļu.

Programmas nobeigumā tika veikts pārgājiens no Ložmetējkalna apkārtnes līdz Antiņu kapiem. Programmas ietvaros tika pabūts Piņķu baznīcā, Beberbeķu 2. pasaules kara kapos, Ziemassvētku kauju ekspozīcija „Mangaļu” mājās, kur apskatāma vācu nocietinājumu līnija, ekspozīcijas, izbaudījām vācu valni, sasniedzām Krievijas impērijas armijas strēlnieku pozīcijas un pasākums tika noslēgts ar piemiņas mirkli Antiņu kapos.