Prakse.lv lekcija, kā iegūt veiksmīgu darba vietu

12345

 

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu tehnikumā viesojās uzņēmuma Prakse.lv pārstāvis. Lekcija notika Mediju mākslas nodaļu grupu MO21, MA21, MW21, MF21 un MF22 audzēkņiem.

Lekcijas ietvaros, Prakse.lv pārstāvis caur speciāli lekcijai izveidotu spēli "Zini vai mini", jauniešiem pastāstīja un nostiprināja iegūtās zināšanas, kā visveiksmīgāk izvēlēties darbavietu un uzsākt strādāt veiksmīgā uzņēmumā. Pastāstīja, kā vislabāk darīt un rīkoties, lai darba devējs izvēlētos, kā topošo darbinieku. Jaunieši tika iepazīstināti ar to, kā pareizi rakstīt CV, kā izveidot motivācijas vēstuli, kam pievērst uzmanību, kādu informāciju un cik daudz informācijas norādīt un kā uzrakstīt vēstuli, lai darba devējam būtu vēlmes atbildēt un aicināt uz pārrunām. 

Prakse.lv pārstāvis jauniešiem iemācīja, kā uzvesties pārrunu laikā, kā izturēties, ko stāstīt, kā atbildēt uz jautājumiem, un kādu apģērbu izvēlēties, lai atstātu iespaidu par sevi.

 

Jaunieši iemācījās, kā prezentēt sevi, un daudz citas informācijas, kas noderēs turpmākajās prakses meklējumos un vēlāk, vēloties strādāt prestižā uzņēmumā.