Īsfilma "Viegli"

 

 

RMMT pašpārvaldes jaunieši kopā ar Rīgas Angļu ģimnāzijas pašpārvaldes jauniešiem organizējuši bilingvālu starpkultūru sadarbības pasākumu ciklu "Filmu darbnīca "Kopā"", kuras ietvaros uzņemta īsfilma "Viegli".

Filmas ideja radās, pārrunājot dažādas aktuālas tēmas un saprotot, ka dzīve mēdz nebūt ne tuvu tik viegla,kā gribētos, un tomēr, risinājums atrodams vienmēr, pat ja reizēm šķiet, ka risinājums nav iespējams. Filmas moto, pamatdomu varētu izteikt vārdos: "Mācīties dzīvot viegli-bez...".Daudzpunktes vietā varam ielikt gandrīz visu, kas sarežģī dzīvi, dara to smagu, sarežģītu, nedzīvojamu.

Paldies organizatoriskajai komandai - Jānim Teteram MO-21, Lindai Stihorai VV-21 un projekta dalībniekiem - Polinai Nenagludnikai TA-11, Milanai Kuļikovai TT-11, Annai Larkinai MO-12.

Lielu paldies sakām arī Rīgas Angļu ģimnāzijas jauniešiem, īpaši Elizabetei Čaklajai, Katrīnai Romancānei, Paulai Sonitai Derumai, Kitijai Innusei, Rūdolfam Brauneram un Viesturam Lammass

 

 

 

 

Filma tikusi uzņemta pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus.
Projekts īstenots un filma filmēta starpkultūru sadarbības projekta "Filmu darbnīca "Kopā"" ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.